На 5 юли 2019 г. на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ) беше публикуван законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Законопроектът е чудовищно голям и се състои от 86 страници без мотивите и предлага промени в още 16 закона.

Предстои публично обсъждане и смятам, че за всеки фармацевт и здравен специалист е важно да се запознае с промените. Те са обширни и биха могли да засегнат много интереси в различни области на здравеопазването.

В поредица от няколко статии ще се опитам да разгледам основните неща, които се променят по отношение на ЗЛПХМ, и да внеса яснота как това ще се отрази на работата на аптеките и на фармацевтите, работещи в аптеки.

Засега съм подготвил всички промени в ЗЛПХМ в доста по-удобен формат за четене.

Вляво можеш да видиш закона в неговия настоящ вариант, а вдясно да прочетеш за това каква промяна предстои. За удобство при четене на промените можеш да използваш клавишната комбинация „ctrl“ и знака „+“, за да увеличиш коментарите. Промените можеш да намериш тук.

Откога ще важат промените?

В момента се разглежда само проект. Според официалната публикация на сайта на МЗ проектът трябваше да бъде предложен за публично обсъждане в периода след 8 юли 2019 г., но до момента на публикуване на тази статия няма нищо качено в портала за обществени консултации, секция здравеопазване.

След обществените консултации вече новият закон трябва да бъде гласуван и приет на първо и второ четене от Народното събрание. Процедурата след приемането на закона гласи, че той се обнародва в държавен вестник с указ на президента (ако президентът няма мотивирано възражение, в който случай законът се връща отново в Народното събрание). Три дни след обнародването на един закон той става задължителен.

Снимка на държавен вестник

Как ме касае това?

Промените в този закон са толкова мащабни, че ни касаят по много начини – като медицински професионалисти, граждани и пациенти. Затова вярвам, че е важно да сме запознати с тях, да ги обсъждаме и да участваме в обществената консултация.

Какво мога да направя аз?

След като се запознаеш с промените тук, можеш да се включиш по един от трите начина:

  • да напишеш мнение директно в портала за обществени консултации (след като обявят обществената консултация)
  • да изпратиш мотивирано мнение до своето РФК
  • да напишеш коментар под тази статия. Ще разгледам всички коментари и ще се опитам да намеря най-добрия начин да адресирам проблемите, които са ми се сторили най-важни, например като включа някои от тях в моето собствено становище, което смятам да изпратя по някой от описаните по-горе начини.

Смятам, че е важно да участваме при взимането на решения, които касят бъдещето ни. Затова те каня да не подминаваш безучастно идващите промени, да се включиш в обсъждането им и да ангажираш възможно най-голям брой познати, приятели и колеги, за да не ставаме безучастни свидетели на промените в най-важния според мен сектор в живота ни – здравеопазването.

Сподели сега тази статия, напиши мнение, говори с хората около теб за промените, които те вълниват, бъди активен!

Обновено 28.07.2020

Измененията в „Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина“ са приети и ще се прилагат от 01.08.2020 г. .
Обнародвани са в Държавен вестник бр.67 от 28.07.2020 г.

Актуалния текст на закона можете да прочетете тук след като бъде обновен.

Очаквайте още!

Както обещах, в следващите няколко дни ще се постарая да разгледам промените, които касаят ежедневната работа в аптека и да напиша материал с моята гледна точка върху предстоящите промени.

Информация за любопитните можете да намерите в оригиналните файлове на сайта на МЗ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

За автора на статията:

Васил Ходжев
Автор: Васил Ходжев

Казвам се Васил Ходжев и съм магистър фармацевт. Член съм на УС на РФК Бургас и съм вписан с УИН: 0210000400.

Имам 7 годишен опит в ръководенето на аптека и работата с пациенти. В момента се занимавам основно с развитието на Vivarti.bg и марката Health Aid®Какво е Vivarti.BG?

Vivarti.BG e проект на Линк 2005 ЕООД. Фирмата е ексклузивен представител на марките Health Aid и Nior London за България. В бъдеще ще се стараем да бъдем повече от търговски партньор на аптеките и да подпогнем тяхното развитие и заедно с това грижата за пациента. За целта в блога на Vivarti освен материлите за нашите продукти ще можете да намерите допълнителни материали като този, насочени към фармацевта. Повече информация за нашите продукти можете да намерите в основния ни сайт: Vivarti.BG

НАПИШИ ОТГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here