Декларация за поверителност | Vivarti.bg

Тази Декларация за поверителност описва как личната Ви информация се събира, използва и споделя, когато посещавате или правите покупка от www.Vivarti.bg.

„Линк 2005“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Линк 2005“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 • на изпълнение на задълженията на „Линк 2005“ ЕООД по договор с Вас;
 • законово задължение, което се прилага спрямо „Линк 2005“ ЕООД;
 • за целите на легитимни интереси на „Линк 2005“ ЕООД или на трета страна.

„Линк 2005“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„Линк 2005“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Линк 2005“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Линк 2005“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

„Линк 2005“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„Линк 2005“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„Линк 2005“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Линк 2005“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Линк 2005“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„Линк 2005“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Линк 2005“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„Линк 2005“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Линк 2005“ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: http://www.vivarti.bg/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4?back=my-account 

Право на изтриване

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни във Вашия профил. Вие може да ги изтриете по всяко време без предупреждение.

„Линк 2005“ ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Линк 2005“ ЕООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

„Линк 2005“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Линк 2005“ ЕООД да провери точността на личните данни;

възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Линк 2005“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Линк 2005“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„Линк 2005“ ЕООДне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред. 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„Линк 2005“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„Линк 2005“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Линк 2005“ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Линк 2005“ ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Линк 2005“ ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Линк 2005 ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате Линк 2005 ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като ни пишете на следния и-мейл адрес: vivartibg@gmail.com.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

Линк 2005 ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 102992421

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Оборище” 98           

Телефон: 0896 84 5524

Електронна поща: vivartibg@gmail.comНаименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Menu