Декларация за поверителност | Vivarti.bg

Тази Декларация за поверителност описва как личната Ви информация се събира, използва и споделя, когато посещавате или правите покупка от www.Vivarti.bg.

„Виварти“ ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Виварти“ ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

Ваше изрично получено съгласие като клиент;

на изпълнение на задълженията на „Виварти“ ООД по договор с Вас;

законово задължение, което се прилага спрямо „Виварти“ ООД;

за целите на легитимни интереси на „Виварти“ ООД или на трета страна.

„Виварти“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„Виварти“ ООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

Точност и актуалност на данните;

Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Виварти“ ООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Виварти“ ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

„Виварти“ ООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„Виварти“ ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„Виварти“ ООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Виварти“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Виварти“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„Виварти“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Виварти“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„Виварти“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Виварти“ ООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: http://www.vivarti.bg/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4?back=my-account 

Право на изтриване

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни във Вашия профил. Вие може да ги изтриете по всяко време без предупреждение.

„Виварти“ ООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Виварти“ ООД;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

„Виварти“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Виварти“ ООД да провери точността на личните данни;

възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Виварти“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Виварти“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„Виварти“ ООДне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред. 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„Виварти“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„Виварти“ ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Виварти“ ООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Виварти“ ООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Виварти“ ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Виварти ООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате Виварти ООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като ни пишете на следния и-мейл адрес: vivartibg@gmail.com.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

Виварти ООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 203067892

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Оборище” 98           

Телефон: 0896 84 5524

Електронна поща: vivartibg@gmail.com

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Menu